6 ขั้นตอนการคิดค้น พัฒนาสูตรเพื่อสร้างแบรนด์อาหารเสริมและเครื่องสำอาง

ปัจจุบันการสร้างแบรนด์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมหรือเครื่องสำอาง จะมีขึ้นตอนในการคิดค้นและพัฒนาขึ้นมา