ผลิตอาหารเสริม

ผลิตอาหารเสริม

ผลิตอาหารเสริม

ผลิตอาหารเสริม การดูแลรักษาผู้ป่วยนอกจากการดูแลรักษาทางด้านการแพทย์ ด้วยการผ่าตัด การรับประทานยาแล้ว การดูแลด้านโภชนการสำหรับคนเจ็บก็เป็นสิ่งที่มีความหมายไม่ด้อยไปกว่าการรักษาด้านการแพทย์อย่างยิ่งจริงๆ เนื่องจากคนไข้ที่ได้รับสารอาหารครบบริบรูณ์ต่อแล้วก็พอเพียงต่อความปรารถนาของร่างกายตามสมควรของโรคที่ตนเองเป็นอยู่นั้น ผลิตอาหารเสริม

จะมีผลให้ร่างกาย ของคนป่วยสามารถฟื้นตัวได้ดีขึ้น ก็เลยมีโอกาสที่จะหายจากโรคได้เร็วรวมทั้งมากกว่าคนเจ็บที่มิได้รับการดูแลด้านโภชนการ ด้วยประการฉะนี้จึงได้มีการปรับปรุงสินค้าเสริมอาหารทางการแพทย์ออกมาสำหรับคนเจ็บ เพื่อที่คนเจ็บจะได้รับสารอาหารที่เหมาะสมกับโรคที่เป็นอยู่ ถึงแม้ผลิตเสริมของกินด้านการแพทย์จะไม่อาจจะทำรักษาให้คนเจ็บหายจากโรคที่เป็นอยู่ได้เช่นเดียวกับการกินยา แต่ว่าผลิตเสริมของกินทางการแพทย์จะเข้าไปช่วยเพิ่มความสมดุลของสารอาหารในร่างกาย ทำให้ระบบรูปแบบการทำงานของร่างกายสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อระบบทำงานก้าวหน้าการปฏิสังขรณ์ ซ่อมแซมรวมทั้งรักษาร่างกายให้หายจากการเจ็บป่วยย่อมได้โอกาสหายได้มากขึ้นในระยะเวลาอันสั้น

แต่ในมีคนไข้บางรายมีความรู้และมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับผลิตเสริมอาหารด้านการแพทย์กับอาหารเสริมทั่วๆไปว่าเป็นเช่นเดียวกัน สามารถกินได้เหมือนกัน ซึ่งทำให้ผู้ป่วยจึงหันไปกินอาหารเสริมแทนสินค้าเสริมอาหารทางการแพทย์ เพราะด้วยราคาที่ถูกกว่ารวมทั้งมีความรู้สึกว่ามีคุณสมบัติที่เหมือนกันสามารถกินแทนกันได้ ทำให้คนเจ็บบางรายมีอาการป่วยที่หนักขึ้นหรืออาจมีผลถึงขั้นเสียชีวิต เพราะเหตุว่าภาวะแทรกซ้อนจากการกินอาหารเสริมที่ไม่เหมะสมกับโรคที่เป็นอยู่ เป็นต้นว่า คนเป็นเบาหวานที่กินอาหารเสริมวิตามินรวม ทำให้มีความอยากอาหารและรับประทานอาหารเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้จำนวนน้ำตาลในเลือดสูงซึ่งบางทีอาจทำให้เป็นอันตรายถึงชีวิตได้

อาหารเสริม แล้วก็ ผลิตเสริมของกินทางการแพทย์ เหมือนหรือแตกต่างยังไง

อาหารเสริม ( Complementary foods )หมายถึงอาหารที่พวกเรากระทำกินเพิ่มเติมจากการกินอาหาร หลักอีกทั้ง 5 หมู่ ซึ่งการกินอาหารเสริมเหมาะสำหรับผู้ที่มีร่างกายอย่ในสภาพการณ์ธรรมดาไม่มีอาหารเจ็บเจ็บไข้ของโรคเกิดขึ้น ซึ่งอาหารเสริมจะเข้าไปเพิ่มราวๆสารอาหารที่ร่างกายปรารถนาแม้กระนั้นได้รับในจำนวนที่ไม่เพียงพอจากการกินอาหารในชีวิตประจำวัน ยกตัวอย่างเช่น วิตามิน แร่ และเกลือแร่ที่ร่างกายไม่อาจจะสังเคราะห์ได้เอง เพราะฉะนั้นการกินอาหารเสริมชอบกินเพื่อสร้างเสริมความแข็งแรงของร่างกาย เพื่อความสวยงาม ทำให้ร่างกายเจริญวัยสมวัย และช่วยทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อสุขภาพร่างกายในปริมาณที่เพียงพอกับความอยากได้ของร่างกายเพียงแค่นั้น

สินค้าเสริมอาหารทางการแพทย์ ( Dietary supplements หรือ Food supplements หรือ Nutritional supplements ) คือ อาหารที่มีสารอาหารเสมือนของกินที่กินอยู่ในชีวิตประจำวันไม่ใช่ยาที่ใช้เพื่อสำหรับในการรักษาโรคให้หายได้ แต่ว่าเป็นอาหารสำนักงานผลิตรวมทั้งดีไซน์ตามหลักของโภชนการบำบัดที่ช่วยสำหรับในการฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้น โดยมีการดัดแปลงแก้ไขอาหารให้อยู่ในต้นแบบที่ร่างกายสามารถกระทำการย่อยและก็ดูดซับเข้าสู่ร่างกายได้ง่าย เมื่อกินเข้าไปสู่ร่างกายจะสามารถซับสารอาหารและใช้ประโยชน์เป็นแหล่งพลังงานของร่างกายได้โดยทันที ก็เลยช่วยลดปัญหาเรื่องการขาดสารอาหาร ซึ่งสินค้าเสริมของกินทางการแพทย์จะมีหลายต้นแบบอีกทั้งแบบที่ดีไซน์มาสำหรับเสริมสารอาหารให้กับคนที่อยู่ในสถานการณ์ปกติ ดังเช่นว่า ผู้สูงอายุ รวมทั้งแบบที่มีสารอาหารเฉพาะสำหรับคนเจ็บที่อยากสารอาหารบางประเภทมากเป็นพิเศษ ตัวอย่างเช่น คนที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน โรคมะเร็ง โรคความดันโลหิต เป็นต้น

ซึ่งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางการแพทย์จะได้รับการออกแบบมาให้มีสารอาหารที่ผู้ป่วยเหล่านั้นต้องการในปริมาณที่เพียงพอและไม่มีปริมาณสารอาหารต้องห้ามสำหรับผู้ป่วยผสมอยู่ด้วย จึงช่วยลดอาการแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากภาวะขาดสารอาหารที่ทำให้ระบบภายในเกิดความผิดปกติ และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางการแพทย์จะอยู่ในรูปแบบที่รับประทานง่าย ผู้ป่วยจึงสามารถรับประทานได้ในปริมาณที่เหมาะสมกับความต้องการ ดังนั้นเมื่อผู้ป่วยได้รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางการแพทย์ก็จะช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ช่วยให้ร่างกายมีพลังงาน สามารถฟื้นฟูและต่อสู้กับโรคที่เป็นอยู่จนร่างกายกลับเข้าสู่สภาวะปกติ ผลิตอาหารเสริม

เพราะอะไรจำต้องกินอาหารเสริม ?

บางคนมีความคิดกันว่า การกินอาหารเสริมบางทีอาจช่วยบำรุงรักษาสุขภาพด้านร่างกายให้แข็งแรงได้ แต่ว่าที่จริงแล้ว ไม่ใช่ทุกคนที่จำเป็นจะต้องรับประทานอาหารเสริมเพิ่มอีกจากสารอาหารที่ได้รับจากมื้อของกิน เพราะว่าสารอาหารที่จำเป็นต้องต่อกระบวนการเจริญเติบโตของร่างกายหรือการมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงโดยส่วนมาก สามารถหาได้จากการทานอาหารให้ครบโภชนาการทั้งยัง 5 หมู่ในจำนวนที่เหมาะสม

ส่วนผู้ที่อาจมีความต้องการจะต้องทานอาหารเสริม อาทิเช่น คนที่กำลังมีอาการป่วยเป็นภาวะต่างๆผู้ที่หมอวินิจฉัยแล้วว่าร่างกายมีภาวะขาดสารอาหารจำพวกใดๆก็ตาม ผู้ที่กำลังท้องหรือวางแผนมีลูก แล้วก็ผู้ที่ไม่สามารถบริโภคสารอาหารพวกนั้นได้ในจำนวนที่ร่างกายสมควรได้รับ ฯลฯ ดังนี้ ถ้าเกิดร่างกายขาดสารอาหารบางประเภท อาจส่งผลให้เกิดภาวะลักษณะของการป่วยที่ก่อปัญหาแก่สุขภาพได้ ได้แก่

 • การขาดวิตามินเอ อาจจะก่อให้กำเนิดอาการอ่อนแรง อ่อนล้า มีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับทางสายตา สภาวะผิวแห้ง ผมแห้ง หรือคันเคืองที่ผิวหนัง ฯลฯ
 • การขาดวิตามินบี อาจจะเป็นผลให้เกิดภาวะโลหิตจาง มือชา อ่อนล้า เหน็ดเหนื่อย ไม่มีชีวิตชีวา ผิวหนังอักเสบ หรือปากนกกระจอก ฯลฯ
 • การขาดวิตามินซี อาจจะเป็นผลให้กำเนิดอาการอ่อนล้า ปวดเมื่อยตามกล้าม ผิวแห้ง ผมแตกปลาย เกิดรอยช้ำได้ง่าย เลือดออกตามไรฟัน เหงือกบวม โรคลักปิดลักเปิด และภูมิต้านทานร่างกายต้านทานการรับเชื้อได้ไม่ดีซักเท่าไหร่ ทำให้เจ็บป่วยง่าย เป็นต้น
 • การขาดวิตามินดี อาจเสี่ยงต่อโรคกระดูกพรุน อาการปวดตามกระดูก กล้ามอ่อนแรง เป็นต้น
 • การขาดธาตุเหล็ก อาจทำให้เกิดภาวะโลหิตจาง อาการเหน็ดเหนื่อย เพิ่มการเสี่ยงสำหรับการเกิดพัฒนาการช้าทางร่างกาย การเคลื่อนไหว และขั้นตอนคิด
 • การขาดแคลเซียม อาจส่งผลให้เป็นตะคริวได้ง่าย อาการกล้ามเนื้อหดเกร็งรอบๆมือรวมทั้งเท้า ปวดเกร็งพุง หรืออาจนำมาซึ่งสภาวะกระดูกบางแล้วก็โรคกระดูกพรุนได้สุดท้าย

บางครั้งบางคราว หมอจะเป็นผู้ดูแลชี้แนะหรือกำหนดให้ผู้ป่วยได้รับประทานอาหารเสริมในจำนวนที่เหมาะสม แม้กระนั้นสำหรับบุคคลทั่วไปที่ปรารถนาบริโภคอาหารเสริมเพราะรู้สึกว่าสารอาหารที่ได้รับในทุกๆวันน้อยเกินไปต่อสิ่งที่มีความต้องการของร่างกาย ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ผลิตอาหารเสริม พร้อมศึกษาเล่าเรียนข้อมูลการบริโภคอาหารเสริมแต่ละประเภทอย่างละเอียดก่อนเสมอ เพราะเหตุว่าการรับสารอาหารประเภทใดเข้าสู่ร่างกายจนมากเกินความพอดี อาจจะก่อให้เป็นผลใกล้กันที่ทำให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้เช่นเดียวกัน

อาหารเสริม ปลอดภัยรวมทั้งดีต่อร่างกายจริงหรือไม่ ?

ไม่ใช่อาหารเสริมทุกตัวที่ได้รับการยืนยันคุณภาพรวมทั้งความปลอดภัย หากแม้อาหารเสริมบางประเภทจะผ่านการทดลองในห้องทดลองมาแล้วหลังจากนั้นก็ตาม แต่ว่าอาหารเสริมแล้วก็ส่วนประกอบในอาหารเสริมพวกนั้น บางทีอาจยังมิได้รับการยืนยันถึงประสิทธิผลรวมทั้งผลกระทบที่บางทีอาจเกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเสมอ ยิ่งไปกว่านั้น การบริโภคอาหารเสริมอย่างผิดวิธี หรือเกินจำนวนที่เหมาะสมต่อสภาพร่างกาย อาจทำให้เกิดผลใกล้กันที่เป็นอันตรายต่อร่างกายรวมทั้งชีวิตของผู้บริโภคได้

โดยเหตุนั้น การรับประทานอาหารเสริมแต่ละประเภท ผลิตอาหารเสริม จะปลอดภัยก็เมื่อผู้ซื้อใช้อาหารเสริมตัวนั้นอย่างถูกวิธีในปริมาณที่ถูกต้องเหมาะสม ภายใต้ข้อแนะนำของแพทย์รวมทั้งเภสัชกรเสมอ

กรรมวิธีบริโภคอาหารเสริมอย่างปลอดภัย

ก่อนที่จะกินอาหารเสริมประเภทใด ควรตรึกตรองแล้วก็ขอความเห็นจากแพทย์หรือเภสัชกรผู้ที่มีความชำนาญในหัวข้อต่างๆเป็นต้นว่า คุณประโยชน์ต่อสุขภาพทั่วไปจากการบริโภคอาหารเสริมจำพวกนั้น ประโยชน์และความเหมาะสมต่อสภาพร่างกายของผู้ที่อยากบริโภค ความปลอดภัยและก็ความเสี่ยงที่บางทีอาจเกิดขึ้นได้ แนวทางการ ปริมาณ รวมทั้งช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อการบริโภค เป็นต้น

 • เรียนรู้ข้อมูลบนฉลากผลิตภัณฑ์ก่อนการบริโภคเกี่ยวกับชนิดของอาหารเสริม ส่วนผสมในอาหารเสริม และข้อมูลสำคัญสำหรับผู้บริโภค อย่างกรรมวิธีการบริโภคแล้วก็ผลข้างเคียงที่เคยเกิดขึ้นกับผู้ใช้อื่นๆ
 • ไม่บริโภคอาหารเสริมเพื่อรักษาลักษณะการป่วยที่ตนสงสัย แต่ยังมิได้รับการวินิจฉัยรวมทั้งคำเสนอแนะจากหมอว่าควรจะบริโภคอาหารเสริมจำพวกนั้น
 • ไม่บริโภคอาหารเสริมแทนการใช้ยารักษา หรือบริโภคร่วมกับยารักษาประเภทใด ถ้าหากว่าไม่มีคำสั่งจากแพทย์
 • ผู้ที่กำลังวางแผนมีบุตร ตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร ต้องระมัดระวังในการใช้อาหารเสริมใด ๆ เป็นอย่างยิ่ง เพราะสารเคมีที่ร่างกายได้รับ อาจส่งต่อไปยังบุตร และทำให้เกิดผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายต่อทารกได้ จึงควรปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอ และบริโภคอาหารเสริมตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด

แม้จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสารสกัดมาจากธรรมชาติ แต่ส่วนประกอบต่าง ๆ ในอาหารเสริมก็ไม่ได้รับการยืนยันอย่างแน่ชัดว่าจะมีผลลัพธ์ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคเสมอไป ทั้งนี้ อาหารเสริมอาจมีส่วนประกอบของสารเคมีที่สามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพผู้บริโภคได้หากบริโภคอย่างผิดวิธี หรืออาจส่งผลข้างเคียงต่อผู้บริโภคบางรายที่มีอาการแพ้ยาหรือสารใด ๆ ได้เช่นกัน ดังนั้น ผู้บริโภคที่มีความจำเป็นต้องรับประทานอาหารเสริม ควรระมัดระวังในการบริโภคอยู่เสมอ

 • หลังบริโภคอาหารเสริม หากพบผลข้างเคียงเป็นอาการเจ็บป่วยใด ๆ ควรไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจรักษาทันที และแจ้งให้แพทย์ทราบว่ากำลังบริโภคอาหารเสริมชนิดใดอยู่
 • ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคตับ โรคไต โรคเบาหวาน โรคหัวใจ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานอาหารเสริม เพราะอาจจะทำให้อาการของโรคแย่ลง หรือมีผลข้างเคียงต่อยาที่ใช้ในปัจจุบัน

ผลกระทบและก็ความเสี่ยงจากการบริโภคอาหารเสริม

นอกเหนือจากสมรรถนะทางการบรรเทาผู้ป่วยในบางกรณีแล้ว การทานอาหารเสริมอาจจะเป็นผลให้เกิดผลใกล้กันที่ทำให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกาย หรืออาจทำให้เกิดผลกระทบต่อกระบวนการดูแลรักษาด้านการแพทย์บางประการได้เหมือนกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ที่พึ่งเริ่มบริโภคอาหารเสริมเป็นครั้งแรก ผู้ที่บริโภคอาหารเสริมไม่ถูกแนวทาง คนที่บริโภคอาหารเสริมแทนการรับประทานยารักษา คนที่บริโภคอาหารเสริมร่วมกันหลายๆชนิด หรือบริโภคร่วมกับการใช้ยาชนิดอื่นๆด้วย บุคคลเหล่านี้เป็นผู้ที่มีการเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากการบริโภคอาหารเสริมมากกว่าคนทั่วไป

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่กำลังบริโภคอาหารเสริมควรต้องระแวดระวัง แล้วก็เฝ้าพินิจอาการที่บางทีอาจเป็นผลข้างเคียงของการใช้อาหารเสริมชนิดนั้นๆด้วย เพื่อให้สามารถไปพบหมอแล้วก็รับการดูแลและรักษาได้ทันการ และก็หลบหลีกการเกิดผลข้างเคียงที่อาจก่ออันตรายแก่ชีวิตได้

ตัวอย่างผลกระทบและการเสี่ยงจากการบริโภคอาหารเสริม ดังเช่น

เพิ่มการเสี่ยงในการเกิดภาวะมีเลือดออกในผู้ป่วยหลังหรือก่อนการผ่าตัด เนื่องจากว่าอาหารเสริมบางจำพวกอาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยในกรรมวิธีวางยาสลบได้

 • วิตามินเอ ถ้าหากบริโภคมากจนเกินความจำเป็น อาจจะเป็นผลให้เกิดอาการปวดหัว กำเนิดความทรุดโทรมในตับ ความแข็งแรงของกระดูกลดน้อยลง เพิ่มความเสี่ยงให้ทารกในท้องเผชิญสภาวะพิการโดยกำเนิด
 • วิตามินซี รวมทั้งวิตามินอี บางทีอาจลดประสิทธิผลทางการรักษาด้วยการใช้เคมีบรรเทาในคนป่วยโรคมะเร็งได้
 • วิตามินเค บางทีอาจลดสมรรถนะของยาคุ้มครองการแข็งตัวของเลือด เพิ่มการเสี่ยงในการกำเนิดลิ่มเลือดตัน ซึ่งอาจกระทบต่อประสิทธิผลทางการรักษารวมทั้งสุขภาพของคนไข้ได้
 • ธาตุเหล็ก ถ้าเกิดบริโภคมากจนเกินไป อาจจะก่อให้มีลักษณะคลื่นไส้ อาเจียน และก็บางทีอาจเกิดความย่ำแย่ด้านในตับหรืออวัยวะอื่นๆได้
 • แคลเซียม แม้บริโภคมากเกินความจำเป็น อาจเพิ่มการเสี่ยงเผชิญสภาวะแคลเซียมในเลือดสูง (Hypercalcemia) ซึ่งก่อให้เกิดการเกิดอาการปวดท้อง คลื่นไส้ อ้วก หรืออาจเพิ่มความเสี่ยงสำหรับการเกิดภาวะหัวใจขาดเลือดทันควันได้

เลือกอาหารเสริมที่ปลอดภัยได้อย่างไร?

“วิธีพิจารณา อาหารเสริม สิ่งแรกจำเป็นต้องดูก่อนว่ามี อย.หรือไม่ ถ้าหากไม่มีให้ทิ้งไปเลย เนื่องจากว่าของที่นับว่าเป็นของกินทุกชนิด จะต้องมีสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับประกัน อย.จะการันตีว่าของกินตัวนี้ไม่เป็นอันตราย ซึ่งอย.จะรับรองแค่ว่าอาหารตัวนี้ไม่เป็นอันตรายครับ ไม่ได้รับรองคุณประโยชน์อะไร แต่ถ้าเป็นยาจะไม่มีอย. จะเขียนบนฉลากว่าเป็นตำรับยา มีเลขตำรับยา

อย่างลำดับที่สองให้มองที่ฉลากว่าอาหารเสริมนั้นมีสรรพคุณว่าเช่นไร จำนวนมากจะมีคุณประโยชน์ทั่วไปว่าใช้บำรุงร่างกาย จะเขียนเท่านั้น แม้กระนั้นเวลาโปรโมทจะเป็นอีกแบบหนึ่ง ผลิตอาหารเสริม มีการคุยโวขึ้นมา รับประทานแล้วขาว รับประทานแล้วผอมบาง จะสังเกตได้ไม่ยากว่าของไหนที่ไม่ได้มีสรรพคุณนั้นจริง จะลงบัญชีเป็นอาหารเสริมแล้วอ้างคุณประโยชน์เกินจริง โดยไม่ได้ระบุในฉลากของผลิตภัณฑ์นั้นๆซึ่งจริงๆผิดตามพ.ร.บ.โปรโมทนะครับ

การที่อ้างว่ารับประทานแล้วทำให้หายโรค รับประทานแล้วตื่นมากมายระปรี้กระเปร่า มีสุขภาพดี กินแล้วเฉลี่ยวฉลาด รักษาได้ทุกโรคเลย ถ้าหากมันมีจริงๆอาจรวยสุดยอดแล้ว จำต้องดูด้วย อย่างบางบริษัทที่ใหญ่สุดยอด เขาคงจะไม่กล้าโฆษณาเกินจริง เพราะเหตุว่าเรื่องราวพวกนี้มันออกจะร้ายแรง ต้องมีมาตรฐานเดียวกันทั้งโลก พวกนี้จะไม่ค่อยโปรโมทเกินจริงเท่าไร แม้กระนั้นถ้าเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นมาเอง ส่วนมากจะเกินจริง ที่สำคัญเลยให้มองที่ฉลากว่ามีสรรพคุณอะไร มีอย.รับรองไหม”

 

เราพร้อมให้บริการลูกค้าทุกท่านตั้งแต่ต้นจนจบครบในที่เดียว!!

ใครที่กำลังมองหาช่องทางทำเงินมหาศาล และเป็นที่นิยม รวมทั้งตรงกับความต้องการของตลาด

อย่าพลาด พร้อมช่วยคุณคว้าเงินล้าน และเนรมิตกำไรก้อนโตไว้ในบัญชีของคุณ !!

ติดต่อด่วน ? Tel : 091-4246665, 083-5662446

หรือ กดเพิ่มเพื่อนแชทเข้ามาสอบถามกันได้ที่ Line : @brandsolutions
Line Official : https://line.me/ti/p/@brandsolutions
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.brandsolutionsthailand.com

เราพร้อมให้บริการลูกค้าทุกท่านตั้งแต่ต้นจนจบครบในที่เดียว!!

ใครที่กำลังมองหาช่องทางทำเงินมหาศาล และเป็นที่นิยม รวมทั้งตรงกับความต้องการของตลาด อย่าพลาด พร้อมช่วยคุณคว้าเงินล้าน และเนรมิตกำไรก้อนโตไว้ในบัญชีของคุณ !!!

ฝ่ายขายโรงงาน
(Sales Factory)

ฝ่ายขายและการตลาด
(OEM Sales & Marketing)

กดเพิ่มเพื่อนแชท
เข้ามาสอบถามกันได้ที่

บทความที่น่าสนใจ